Zorg- en maatwerktrajecten

Naast het bemiddelen voor zorgorganisaties is 3×3 Anders ook uw gedeelde zorg als het gaat om directe zorg- en maatwerktrajecten. Daar waar individuele casussen vastlopen en/of de juiste zorgbegeleiding niet is gevonden, kunnen wij een rol van betekenis zijn.

Hierin proberen wij synergie te creëren. Synergie in de zorg betekent voor ons dat wij samenwerken daar waar mogelijk is, ook als dat van ons vraagt een paar stappen extra te zetten. Van de buurman tot de orthopedagoog en van de sportvereniging tot de gezinsvoogd.

Alleen door optimaal en relatiegericht samen te werken zijn wij ervan overtuigd dat oude patronen gebroken kunnen worden en progressie te bewerkstelligen is. Synergie in de zorg vraagt een actieve houding van de (jeugd) hulpverlener die niet alleen motiveert en stimuleert, maar bovenal ook inspireert.

Voor zorg – en maatwerktrajecten kunt u ons benaderen. In een persoonlijk gesprek kunnen wij kijken naar de mogelijkheden om tot samenwerking en hulp/ondersteuning te komen ten behoeve van de hulpvrager.